GDPR uredba v PDF

GDPR uredba v obliki PDF je na voljo na straneh eur-lex.europa.eu. Prenesete jo lahko tudi tukaj:

GDPR uredba (pdf izvoz)

Prenesite si tudi kratko zloženko, ki je sicer objavljena na uradni strani informacijskega pooblaščenca (ip-rs):

GDPR uredba zloženka PDF